Tarieven en vergoedingen

Mijn ‘vrije’ tarieven Fysiotherapie zijn per 1-1-2024:

Zitting Fysiotherapie €45,00
Zitting Manuele therapie €55,00
Screening Fysiotherapie €15,00
Intake en onderzoek na screening €55,00
Intake en onderzoek na verwijzing €55,00
Toeslag aan huis behandeling €15,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €65,00
Lange zitting voor complexe/meervoudige zorgvragen €65,00
Eenvoudige korte rapporten (max. 30 minuten) €55,00
Complexe tijdrovende rapporten €75,00
Niet nagekomen afspraak fysio- of manueeltherapie €40,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen prijs op afspraak

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering kunt u op uw polisblad nalezen. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dient u de behandeling zelf te betalen.

De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden deels vergoed uit de basisverzekering. Patiënten met een chronische aandoening, welke vermeld staat op de door de overheid gestelde chronische lijst, komen in aanmerking voor langdurige behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten uit de aanvullende verzekering worden betaald, maar vanaf de 21ebehandeling komt de vergoeding uit de basisverzekering. Zoals alle zorgkosten uit de basisverzekering wordt eerst het ‘eigen risico’ aangesproken.

Voor 2024 hebben we geen contract meer met:

  • CZ groep (CZ, OHRA, DeltaLloyd, Nationale Nederlanden)
  • Caresq (Besured, EUCare, National Academic en Promovendum)
  • VRZ Group (ENO, Salland, Zorg & Zekerheid en Zorgdirect)

Deze verzekeraars voldoen niet aan onze kwaliteitscriteria of bieden een dusdanig laag tarief dat wij niet meer aan een kwalitatieve behandeling kunnen voldoen die u van ons mag verwachten.

Iedereen is uiteraard welkom op onze praktijk, maar u krijgt (indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar) van ons een factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. U krijgt dan een gedeelte of het volledige bedrag, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, vergoed.