Klachtenregeling

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Clienten Zorgsector. Mijn praktijk heeft een klachtenregeling en is lid van de klachtencommissie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Heeft u een klacht over de behandeling van de fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dit bij ons kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere clienten en voor de kwaliteit van de dienstverlening binnen de praktijk.

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Ga in gesprek met de fysiotherapeut. Dien uw klacht altijd schriftelijk in. U kunt hiervoor het klachtenformulier van het KNGF gebruiken.                    .(https://www.defysiotherapeut.com/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/de-praktijk/meldformulier-geschillen.pdf)

Levert een gesprek met de fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht terecht bij het KNGF (https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit)